7 klassiske eneboliger på Slemdal

7 klassiske eneboliger på Slemdal

I Skogryggveien på Slemdal skal vi oppføre 7 klassiske eneboliger med bruksareal fra 190-226m2. I tillegg skal det bygges 700m2 underliggende garasje anlegg.

Forprosjekteringsarbeidet er utført og prosjektet startet opp 26 Mars 2012 og skal ferdigstilles til sommeren 2013. Follo Bygg og Eiendom AS er totalentreprenør på dette prosjektet og vi takker for oppdraget som er gitt oss av utbygger Neptun Properties.