Bokvalitet Pluss

Bokvalitet Pluss

Vi vil gi deg litt ekstra, en bonus, et pluss. Ja, faktisk vil vi gi deg et stort pluss. Derfor har vi kalt det nye designprogrammet vårt for Bokvalitet Pluss.

Å etablere seg med egen bolig er en av livets store begivenheter. I Nordbohus strekker vi oss etter å være en sentral medspiller. Sammen med deg og dine skal vi virkeliggjøre drømmen om eget hus. Målet er at du skal bli så fornøyd at du uten forbehold anbefaler oss videre.

Bokvalitet Pluss er et ekstra bærekraftig fundament for huset ditt. Det er summen av funksjonalitet, utforming, komfort og kostnad. Det er tanker tilpasset livets mange faser i eget hus. Vi håper og tror det er svar på dagens og morgendagens spørsmål og krav. Med Bokvalitet pluss har vi tenkt på følgende områder:

Universell utforming Både huset og rommene har svært god tilgjengelighet. Det vil si at alle mennesker – uansett alder og funksjonsevne – skal kunne bruke de samme bygde omgivelsene på en likeverdig måte.

Livsløpsstandard Alle rom som gjør det mulig/brukbart å bo og leve er samlet på ett plan. Inngang, soverom, kjøkken og spiseplass, oppholdsrom, bad og toalett.

Finansiering Husene er presentert for, og kontrollert av, Husbankens fagfolk. Med Bokvalitet Pluss har du et godt utgangspunkt for å få lån hos Husbanken.

Komfort og lavt energiforbruk Noen kaller det ”lavenergihus”. Vi liker bedre begrepene økt energisparing og velvære. Du får personlig gevinst med lavere strømregning. Du får et kontrollert og behagelig inneklima. Og ikke minst: Du skåner samtidig miljøet.

Hva betyr universell utforming i praksis? Det kan for eksempel være: • Trinnfri adkomst til huset • Tilstrekkelig brede dører og stort nok trappeløp • Alle på hjul kan ta seg fram, f.eks. medrullestol, barnevogn eller trehjulsykkel • Badet er stort nok til å klare ”morgenrushet” • Familiens eldste kan komme på besøk og ferdes trygt og enkelt • Nok vinduer som slipper dagslyset inn