Fagerborg Menighetsbarnehage

Fagerborg Menighetsbarnehage

Follo Bygg og Eiendom AS har inngått avtale med Fagerborg Menighetsråd om å sette opp ny barnehage sentralt i Oslo. Dette imponerende bygget er tegnet av Reiulf Ramstad, som løste oppdragsgivers krav om \"tydelig utforming i samtidsuttrykk\" på en sedvanlig spennende måte.

Etter et godt og grundig forarbeid med oppdragsgiver og Reiulf Ramstad Arkitekter, er arbeidene godt i gang, og bygget vil stå ferdig i løpet av 2010. Barnehagen består av fire avdelinger, hvorav to småbarnsavdelinger. Byggets størrelse er 1000m2. Både utvendig kledning og tak vil bestå av jernvitrolbehandlet lerk. For innvendige vegg- og takflater leveres hvitpigmentert furupanel. Barnehagen ligger avskjermet i en av Oslos parker, som gir uteområdet en landlig karakter.

Follo Bygg og Eiendom takker for tilliten som er gitt oss fra oppdragsgiver!