Gode tetthetsmålinger

Gode tetthetsmålinger

Follo Bygg & Eiendom AS (FBE) utfører tetthetsmålinger for våre kunder ved utvendig tett bygg.

Skulle det evt. være uforutsette luftlekkasjer avdekkes disse i en tidlig fase og kan utbedres før vi begynner å «lukke» bygget. Før overlevering av byggene foretas det ny lekaksjemåling for å verifisere krav i henhold til TEK 10 og for å gi byggene en energiklasse.

Follo Bygg & Eiendom AS benytter underentreprenører som er kjent med FBE sine byggemetoder og krav til utførelse, slik at luftlekkasjer blir minimale.Follo Bygg & Eiendom AS har til nå gode erfaringer med lekkasjetestene og byggene som er oppført holder seg godt innenfor kravet i TEK 10 om maksimum 2,5 luftvekslinger pr time.