Oppføring av 4 tomannsboliger

Oppføring av 4 tomannsboliger

Oppføring av 4 tomannsboliger, 8 enheter, med et samlet BRA på 1400m2 samt underjordisk garasjeanlegg på 650m2.

​Prosjektet har oppstart april 2013 og overleveres april 2014. Vi er allerede i gang med forprosjektereringen.