Rehabilitering Oslo Vest

Rehabilitering Oslo Vest

Follo Bygg og Eiendom AS står som hovedentreprenør av rehabilitering, stor ærverdig tomannsbolig, Oslo Vest.

Arbeidet består bl.a. i å legge ny taktekking med utforming av nye buede arker, store V-lux-felt. Taket har 46 prosent helningsgrad og det legges Koramic tegltakstein, type Engobert, med Nomo snøfangere. Beslag i alusink. Innredning av loft og kjeller til boligrom og oppføring av nytt tilbygg til inngangsparti.