Boligprosjekt Nedre Skogvei

Boligprosjekt Nedre Skogvei

Follo Bygg og Eiendomdom har stått som hovedentreprenør for byggeprosjektet Nedre Skogvei på Bestum i Oslo kommune.

​Boligprosjekt med 5 nye eneboliger. 2 stk eneboliger på ca 226 m² brukareal (BRA) og 3 stk boliger med ca 267 m² BRA. Boligene er oppført i 2012 og tettheten på boligene ligger mellom 0,5 og 0,7 luftsskifter pr. time. Dette er godt under kravene til nye boliger som er på maksimum 2,5 luftsskifter pr. time. Alle boligene har fått energiklasse «Rød B» som tilsier at det er bedre enn B, men litt under «toppkarakteren» A. Utbyggeren er kjempefornøyd med produktet som er levert