Løkkedalsjordet

Løkkedalsjordet

Follo Bygg & Eiendom As oppførte i 2005 14 stk tomannsbolig enheter på Løkkedalsjordet i Drøbak.

Tomten og boligene ligger parallelt med Drøbak sundet og alle enheten fikk god utsikt til fjorden med kort vei ned til Torkild stranda. Totalt 1700 m2 bruksarealer fordelt på 6 små og 8 store enheter. FBE as har stått for forprosjektering, tegninger, søknads prosses salg og oppføring av boligene.