Tilbygg Vestby

Tilbygg Vestby

Follo Bygg og Eiendom AS overleverte senhøsten 2012 tilbygg i Vestby.

Tilbygg til enebolig fra år 2000 over 2 etasjer på totalt ca 40 m² gulvflate på Pepperstad i Vestby. I tillegg utført innvendige endringer på boligen for øvrig etter ønske fra byggherren. Ferdigstilt høsten 2012 til avtalt tid. Vi ønsker å takke byggherren for oppdraget.