Tomannsbolig - Kolbotn

Tomannsbolig - Kolbotn

Tomannsbolig over 3 plan med garasjer i sokkeletasje. FBE har levert boligen nøkkelferdig og grovplanert utvendig.

FBE har sammen med tiltakshaverne tegnet boligene, byggemeldt og gjennomført prosjekteringen. 

Hver enhet er på ca 235m2 BRA inkl garasje, fordelt på 3 etasjer med garasje i u.etg. Boligen har et tradisjonelt uttrykk utvendig med saltak og liggende kledning, men med bruk av markeringsfelt i kledningsfasaden og glassrekkverk har den også fått et mer moderne snitt. Innvendig er det moderne utførelse uten tak og vindu lister, samt slette overflater med lyse farger. Boligen ble levert nøkkelferdig.

Boligene er oppført med egne byggeledere og tømrere som har gjort en meget god jobb. Boligene ble oppført på slutten av 2011 og frem til midt i juli 2012. Totalt bruksareal, BRA, for hver halvdel er ca 236 m² inkludert garasje. 

Ski VVS AS har utført alle varme- og rørleggerarbeidene. Elektro Ide AS har utført alt av elektroarbeider. Gravearbeidene har vært utført av Casper Hjell. Boligene er oppført i henhold til Teknisk forskrift 2007. Tetthetskravene er godt innenfor forskriftenes krav til tetthet.

Vi takker oppdragsgiverne for tillitten og et godt samarbeid gjennom byggeprosessen!