Trosterud Barnehage

Trosterud Barnehage

FBE takker for et godt samarbeide med Betonmast fra forprosjektering til endelig produkt. Dette var et utfordrende bygg hvor man skulle bevare eksisterende bygg samtidig som bygget skulle oppgraderes mest mulig til dagens krav.

FBE oppførte 7 uteboder, innvendige tømrerarbeider og en komplett takomlegging med etter isolering av hele takflaten. For å gjennomføre takomleggingen mens det var full produksjon i etasjene under var valget lett for ett tak over takløsning levert av Brenden Stillas. Vi klarte å holde bygget tørt selv om vi strippet hele takflaten på 900m2. Uteboder med Royal impregnerte takbord og kledning. Takstein fra Monier. Blikkenslager arbeider utført av Follo Tak og Vedlikehold AS.